Home > Over ons > Cijfers en beleid

Cijfers en beleid

Inzicht in bedrijfsvoering en processen

Dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers en de financiële bijdrage van vele fondsen kunnen wij onze doelstellingen realiseren. Het is daarom niet meer dan logisch dat wij de morele verantwoordelijkheid voelen om efficiënt met onze middelen om te gaan en dat we hoge eisen stellen aan rapportage, bedrijfsvoering en transparantie. We streven naar een zo hoog mogelijke impact van onze activiteiten.

Onderstaande documenten geven inzicht in onze processen en in ons beleid.

 

Ontwikkelplan

Met het ontwikkelplan willen wij richting en kader geven aan de ontwikkelingen van de stichting in de periode 2020 t/m 2022.

Jaarplan

In ons jaarplan beschrijven we de geplande activiteiten voor het komende jaar.

Jaarverslag

In ons jaarverslag beschrijven we wat er in het betreffende jaar in onze organisatie gebeurd is.

Jaarrekening

In onze jaarrekening geven we jaarlijks een overzicht van de financiële situatie van de stichting.

Begroting

Elk jaar stellen wij een begroting op waarin de verwachtte financiële resultaten worden weergegeven.

AO/IB

De wijze waarop wij onze administratie inrichten en toetsen wordt beschreven in de AO/IB.

Statuten

In onze statuten worden de verantwoordelijkheden, doelstellingen en procedures van onze stichting beschreven.

CBF

Johanniter Nederland is een door het CBF erkend goed doel. Dit betekent dat de stichting voldoet aan de kwaliteitseisen die het CBF stelt aan fondsenwervende organisaties met een maatschappelijke doelstelling.

AVG

Vanaf 2017 neemt Johanniter Nederland maatregelen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De uitvoering hiervan is een continu proces. Met eventuele samenwerkingspartners worden verwerkwerkersovereenkomsten gesloten. De AVG-verklaring laat zien dat wij aan de wettelijke bepalingen voldoen.

Privacyverklaring

Johanniter Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In onze privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Integriteitsbeleid

We vinden het belangrijk om stil te staan bij integriteit. Daarom hebben we vastgelegd wat de gedragsrichtlijnen zijn voor iedereen die bij de stichting betrokken is en hebben we beschreven met welke afspraken en processen we integriteitsschendingen willen voorkomen.

Klachtenprocedure

Wij gaan zorgvuldig met klachten om en vinden het belangrijk om een goede klachtenafhandeling te hebben. Klachten kunnen gemeld worden middels het klachtenformulier. De wijze van afhandeling staat beschreven in de klachtenprocedure.

ANBI

Johanniter Nederland is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. De Belastingdienst stelt als voorwaarde dat informatie over de organisatie jaarlijks wordt gepubliceerd.

Click to access the login or register cheese