Home > Johanniter Orde

Johanniter Orde

Rijke historie

De Johanniter Orde is een Ridderlijke Orde met een protestants-christelijke grondslag. De Orde is in 1099 gesticht als de Ridderlijke Orde van het Hospitaal van Sint Jan en heeft dan ook een rijke historie. Het lidmaatschap is voorbehouden aan diegenen, die tot de Nederlandse adel behoren en voldoen aan de voorwaarden die de Orde aan het lidmaatschap stelt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemeen secretaris van de Orde

Christiaan M.E. van Nispen tot Sevenaer

tel: 070 – 3649922, e-mail: vannispen@johanniter.nl

Click to access the login or register cheese