Home > Johanniter Orde > Het Kapittel

Het Kapittel

Het Kapittel

Het bestuursorgaan binnen de Johanniter Orde is het Kapittel, dat bestaat uit:

Coadjutor – Jhr drs A.J. van Citters (Aernout)

Leidt bijeenkomsten in Ordeverband; vertegenwoordigt de Orde in nationaal en internationaal samenwerkingsverband.

Werkmeester – Jhr mr J.W.E. Storm van ’s Gravesande (Jan Willem)

Verantwoordelijk voor begeleiding als mede het initiëren van het werk en nieuwe projecten; legt en onderhoudt contacten met de Johanniter instellingen.

Kanselier – Jhr mr A. van Bunge (Aram)

Verantwoordelijk voor de gang van zaken in de Kanselarij, voor publicaties en correspondentie in Ordeverband.

Schatmeester – Drs W.P. baron van Lawick van Pabst (Willem)

Verantwoordelijk voor het financiële beleid van de Orde, waaronder begrepen het beleggingsbeleid, het opstellen van de jaarrekening als mede de begroting.

Werkmeesteres – Drs F.C. Daniëls-barones van Dedem (Floor)

Verantwoordelijk voor het kantoor van Johanniter Nederland, voor de vrijwilligersgroepen en vertegenwoordigt de Stichting in extern verband.

Kapittelridder – W.J baron van Ittersum (Willem-Jan)

Verantwoordelijk voor communicatie en voor de organisatie van bijeenkomsten in Ordeverband.

1e Kapitteldame – Mevrouw drs F.D. Graswinckel-de Beaufort(Fleur)

Verantwoordelijk voor de Johanniter vakantieweken.

2e Kapitteldame Jkvr. – C.J.E. van Rappard (Carine)

Verantwoordelijk voor ledenwerving.

Het Kapittel wordt ondersteund door Algemeen secretaris Johanniter Orde – Christiaan M.E. van Nispen tot Sevenaer

Aanspreekpunt voor alle aan de Johanniter Orde gerelateerde zaken.

vannispen@johanniter.nl