Home > Johanniter Orde > Het Kapittel

Het Kapittel

Het Kapittel

Het bestuursorgaan binnen de Johanniter Orde is het Kapittel, dat bestaat uit:

Coadjutor – Jhr E. Karel Greven MBA

Leidt bijeenkomsten in Ordeverband; vertegenwoordigt de Orde in nationaal en internationaal samenwerkingsverband.

Werkmeester – Mevr. ir Vivienne Q.M. Huetink - Clifford Kocq van Breugel

Verantwoordelijk voor begeleiding als mede het initiëren van het werk en nieuwe projecten; legt en onderhoudt contacten met de Johanniter instellingen.

Werkmeesteres – Mevr. drs Floor C. Daniëls - barones van Dedem

Verantwoordelijk voor het kantoor van Johanniter Nederland, voor de vrijwilligersgroepen en vertegenwoordigt de Stichting in extern verband.

Kanselier – Willem-Jan baron van Ittersum

Verantwoordelijk voor de gang van zaken in de Kanselarij, voor publicaties en correspondentie in Ordeverband.

Schatmeester – Drs Béla H.J. Freiherr v. Blomberg

Verantwoordelijk voor het financiële beleid van de Orde, waaronder begrepen het beleggingsbeleid, het opstellen van de jaarrekening als mede de begroting.

1e Kapitteldame – Mevr. drs Fleur D. Graswinckel - de Beaufort

Verantwoordelijk voor de Johanniter vakanties.

2e Kapitteldame – Jkvr. Carine J.E. van Rappard

Verantwoordelijk voor ledenwerving.

Kapittelridder – Mr Arent D. baron van der Feltz

Verantwoordelijk voor communicatie en voor de organisatie van bijeenkomsten in Ordeverband.

Het Kapittel wordt ondersteund door Algemeen Secretaris Johanniter Orde – Jhr mr Christiaan M.E. van Nispen tot Sevenaer

Aanspreekpunt voor alle aan de Johanniter Orde gerelateerde zaken.

vannispen@johanniter.nl

Click to access the login or register cheese