Home > Johanniter Orde > Samenwerking > Commanderijen

Commanderijen

Stichting Commanderijen van Sint Jan

In Nederland werkt de Johanniter Orde nauw samen met de Orde van Malta, een katholieke Ridderlijke Orde die evenals de Johanniter Orde voortkomt uit de Ridderlijke Orde van het Hospitaal van Sint Jan. Vanuit die samenwerking is, tezamen met de Dames Vereniging Orde van Malta in Nederland (DVOM), in 1981 de Stichting Commanderijen van Sint Jan opgericht. Dit samenwerkingsverband bestaat uit vijf lokale commanderijen: de Commanderij Noord West Nederland, de Commanderij Zuid West Nederland, de Commanderij Noord en Oost Nederland, de Commanderij Midden Nederland en de Commanderij Zuid Nederland. De commanderijen organiseren lokale activiteiten voor leden van beiden Orden en de DVOM, en voor mensen die extra aandacht nodig hebben.

Click to access the login or register cheese