Home > Nieuws > We gaan de weg op!

We gaan de weg op!

31 oktober 2019

Mooi nieuws: binnenkort rijden er drie Johanniter rolstoelbusjes rond op verschillende plekken in Nederland. Hiermee maken we uitstapjes mogelijk voor ouderen voor wie het anders moeilijk is de deur uit te komen.

Het belangrijkste doel van Johanniter Nederland is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen in een kwetsbare positie. Dat kunnen we doen dankzij de financiële bijdragen van fondsen, maar vooral dankzij de bevlogen inzet van talloze vrijwilligers; die wandelen met bewoners van zorginstellingen, mensen in het ziekenhuis op hun gemak stellen, begeleiden bij vakanties, een luisterend oor bieden en ga zo maar door.

Meebewegen

Er gebeurt al zo veel moois onder de Johannitervlag, en toch proberen we het voortdurend nóg beter te doen en kijken we steeds of we méér kunnen betekenen. Want de samenleving verandert voortdurend. Wat gisteren niet nodig was, is vandaag misschien juist een grote noodzaak. Hoe we het gewend zijn vanuit het verleden is nu misschien niet meer de beste aanpak.

Zorginstellingen

Zo is de zorgverlening rond ouderen de laatste jaren nogal veranderd. Het bejaardenhuis van vroeger bestaat niet meer. Alleen mensen die veel zorg nodig hebben komen nog in een instelling terecht. Voor de overige ouderen wordt de eventuele ondersteuning en zorg thuis georganiseerd. Voor zorginstellingen betekent dit dat ze niet alleen vaste bewoners hebben, maar daarnaast vaak vele andere diensten bieden, zoals thuiszorg, dagbesteding, maaltijdbezorging, beschermd wonen, hospicezorg en activiteiten voor wijkbewoners.

Belevingsgericht

Binnen deze dienstverlening is er een verschuiving naar belevingsgerichte zorg. De traditionele activiteiten worden steeds meer volgens de behoeften van de bewoners en cliënten ingericht en er is meer aandacht voor individuele interesses en wensen. Dat vinden wij een zeer positieve ontwikkeling, waar we graag op aansluiten.

Wensen

In gesprek met diverse instellingen die aan Johanniter Nederland verbonden zijn, kwam naar voren dat allerlei vormen van uitstapjes goed aansluiten bij deze belevingsgerichte zorg en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van hun bewoners en cliënten. Dat kan in groepsverband, maar ook individueel. Het gaat vaak om eenvoudige wensen, zoals: ‘Ik zou zo graag een keer een kopje koffie drinken aan zee’. ‘Het zou zo fijn zijn nog een keer mijn ouderlijk huis te zien.’ ‘Als ik nou net als vroeger elke week een bosje bloemen op de markt kon kopen.’ Vanuit de instellingen en de vrijwilligers is er de wil om uitjes te organiseren en persoonlijke wensen te vervullen, maar het lukt niet altijd omdat het vervoer ontbreekt voor mensen die rolstoel gebonden zijn.

Kosten

Met een rolstoelbus zouden deze uitstapjes wél gerealiseerd kunnen worden. De instellingen gaven aan dat ze dit heel graag zouden willen, maar dat ze de kosten die gemoeid zijn met het beheer van een eigen bus, zoals onderhoud en verzekering, niet kunnen dragen. Toen ontstond bij Johanniter Nederland het idee voor een lease-constructie en zijn er financiers gezocht om dit mogelijk te maken.

Toegevoegde waarde

Het ‘rolstoelbusplan’ werkt als volgt: een rolstoelbus wordt door Johanniter Nederland geleased en vervolgens kosteloos ter beschikking gesteld aan een zorginstelling. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet er een vastgesteld aantal ritten per week gemaakt worden en mag de bus alleen ingezet worden voor activiteiten die anders niet mogelijk zouden zijn. Met andere woorden: we willen dat de bus echt iets toevoegt voor de bewoners en andere cliënten van de zorginstelling.

Drie rolstoelbusjes

We hebben nu voor drie bussen financiering gevonden. Deze worden ter beschikking gesteld aan zorginstellingen die goed konden aangeven hoe de bus wordt ingezet en die daarnaast voldoende vrijwillige chauffeurs kunnen regelen om de ritten te maken, te weten: Zorgstroom in Middelburg, Huis ter Leede in Leerdam en DrieGasthuizenGroep in Arnhem. We zijn blij en trots dat we dit hebben kunnen realiseren, het is een uniek concept.

Goed herkenbaar

We hopen dat het plan zo uitpakt als bedacht en dat heel veel rolstoel gebonden ouderen op deze manier een uitstapje kunnen maken of deel kunnen nemen aan activiteiten. Het gaat daarbij niet alleen om bewoners van de instellingen, maar ook om thuiswonende cliënten die niet mobiel zijn. U zult er zeker nog over lezen in dit blad, onze website en Facebookpagina, want de afspraak is dat de zorginstellingen als tegenprestatie ons regelmatig een verslagje en foto’s sturen van de uitjes. En wie weet ziet u zelf binnenkort ook wel ergens in Nederland zo’n Johanniterbusje rijden. We hebben ze expres goed herkenbaar gemaakt, want zo werken we tegelijkertijd aan onze naamsbekendheid.

Johanniter vakanties

Tijdens onze zorgvakanties lenen we de rolstoelbussen af en toe een weekje of weekend terug. Dan rijden we zelf met onze vakantiegasten rond voor allerlei uitstapjes en wat is er nou leuker dan om in onze eigen bus te doen!

Click to access the login or register cheese