Home > Nieuws > Vrijwilligers coördinatoren komen bijeen

Vrijwilligers coördinatoren komen bijeen

01 februari 2023

Op donderdag 26 februari organiseerde Johanniter Nederland een bijeenkomst voor de coördinatoren van de vrijwilligersgroepen. Deze bijeenkomst was voor alle betrokkenen een groot succes!

Een van de activiteiten van Johanniter Nederland is het ondersteunen van Johanniter vrijwilligersgroepen. Deze zijn meestal verbonden aan een zorg- of welzijnsinstelling, een enkele groep opereert zelfstandig. Directeur Lidwien van der Reep bezoekt elke groep periodiek om te horen wat er speelt en te bespreken of er extra ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld een training nodig is. Bij het standaardpakket van ondersteuning horen onder andere een vrijwilligersverzekering en waarderingsmomenten als spelduitreikingen en de vrijwilligersdag.

We hebben regelmatig contact met de coördinatoren van deze vrijwilligersgroepen, maar om allerlei redenen (waaronder corona) was er lang geen bijeenkomst meer voor hen georganiseerd. We twijfelden daarom een beetje of er nog wel behoefte was aan dergelijke live bijeenkomsten, temeer omdat we weten dat de coördinatoren over het algemeen meer werk te doen hebben dan er in hun contract past. Het is algemeen bekend dat de druk op de zorg enorm is, maar wellicht minder bekend is dat ook de druk op vrijwilligerswerk in de zorg gigantisch is toegenomen. Het was daarom heel fijn om te merken dat de coördinatoren toch tijd vrij wilden en konden maken om naar Den Haag af te reizen. Sterker nog, keer op keer benadrukten ze dat deze bijeenkomst heel waardevol voor hen was.

Het doel van de middag was onder andere om een duidelijker beeld te krijgen van hoe Johanniter Nederland de coördinatoren en de vrijwilligers nog beter kan ondersteunen. Hier hebben we ons in groepjes over gebogen en op die manier hebben we heel veel informatie gekregen waarmee we aan de slag kunnen.

Daarnaast bleek ook het aspect ‘ontmoeten’ een zeer belangrijk onderdeel van de bijeenkomst te zijn. De coördinatoren stelden het enorm op prijs dat ze gehoord en gezien werden door Johanniter Nederland en daarnaast werd de ontmoeting tussen de coördinatoren onderling als zeer waardevol ervaren. Een van de coördinatoren noemden het ‘lotgenotencontact’. Het is een solitaire functie en dan is het fijn om met anderen te spreken die voor dezelfde uitdagingen (zoals het tekort aan tijd) staan.

We kijken terug op een leerzame, maar zeker ook ontspannen en gezellige middag en zijn vast voornemens er een jaarlijks terugkerende bijeenkomst van te maken.

Click to access the login or register cheese