Home > Nieuws > Vrijwilligers bereiden zich voor op vakantieweken

Vrijwilligers bereiden zich voor op vakantieweken

13 april 2017

 

Op zaterdag 8 april kwamen ongeveer 50 vrijwilligers die meegaan met een Johanniter vakantieweek bijeen in Hilversum. Deze ‘startdag’ wordt jaarlijks georganiseerd en is in feite de aftrap van de vakantieweken van dat jaar.

Op de startdag kunnen vrijwilligers die straks dezelfde week begeleiden alvast met elkaar kennismaken. Tenminste, voor zover zij elkaar nog niet kennen, want de meeste vrijwilligers gaan jaren achter elkaar mee. Maar ook dan is het leuk en nuttig om elkaar op de startdag te zien, bij te praten en om alvast een paar punten van de vakantieweek door te spreken.

Daarnaast is het doel van de startdag om vrijwilligers inhoudelijk op de vakantieweken voor te bereiden en om ze te informeren over zaken die van belang zijn om te weten. Na een welkomstwoord van bestuurslid Eilko Sickinghe, was het woord aan directeur Lidwien van der Reep. Zij lichtte ondermeer toe aan welke wet- en regelgeving wij moeten voldoen bij het organiseren van de vakantieweken en wat de vereisten zijn voor de keurmerken die de stichting draagt.

Ook besteedde Lidwien in haar praatje aandacht aan het feit dat de vakantieweken in 2017 zestig jaar bestaan. Dit wordt gevierd met een klein feestje in elke vakantieweek. En … er was een gratis vakantieweek te winnen. De prijswinnaar is inmiddels bekend. Meer nieuws hierover volgt binnenkort.

Acteur Ton Peijnenborg nam het stokje van Lidwien over. Aan de hand van oude foto’s schetste hij op lichtvoetige wijze een beeld van zestig jaar Johanniter vakantieweken. Het werd duidelijk dat er in die tijd veel veranderd is. Een voorbeeld: waar vroeger mensen met mankracht het bed en de bus in getild werden, maken we nu gebruik van allerlei liftsystemen. Maar de intentie – mensen die zonder hulp niet met vakantie kunnen een geweldige week bezorgen – is gelijk gebleven.

Na deze presentatie volgde een praktisch onderdeel. De vrijwilligers konden oefenen met verschillende soorten tilliften en andere hulpmiddelen. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijk lunch, waarbij er ook ruimte was om bij te praten.

We zijn klaar voor de vakantieweken 20217!

Click to access the login or register cheese