Home > Nieuws > Publiekscampagne ‘Geef gerust’

Publiekscampagne ‘Geef gerust’

30 oktober 2017

Johanniter Nederland is sinds 2003 een Erkend Goed Doel en draagt het CBF-keurmerk. Vanaf half oktober zijn er 500 Erkende Goede Doelen in Nederland. Deze mijlpaal was het startschot voor de landelijke publiekscampagne ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel’. De campagne, een initiatief van de goededoelensector, speelt in op de behoefte van donateurs om te weten dat donaties goed besteed worden.

Wat houdt de campagne ‘Geef Gerust’ in?

Kernboodschap van de campagne is dat je als donateur gerust kunt geven aan een Erkend Goed Doel. Zij voldoen namelijk aan strenge kwaliteitseisen, toezichthouder CBF controleert dit. Als donateur kun je er daarom van uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt.

Je herkent een Erkend Goed Doel aan het logo (zie afbeelding hieronder), en vindt ze terug via de nieuwe website geefgerust.nl. Daar vind je ook meer informatie over bijvoorbeeld de kwaliteitseisen. Via een radiospot en diverse onlinekanalen wordt de boodschap ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel’ actief uitgedragen.

Waarom deze campagne?

Met de campagne willen de initiatiefnemers het donateursvertrouwen verder versterken door de bekendheid van de Erkenning te vergroten. De Erkenning draagt namelijk bij aan een professionele, ‘schone’ en impactvolle goededoelensector. Met de Erkenning leggen goede doelen zichzelf strenge kwaliteitscriteria op. Hierdoor kunnen zij hun werk professionaliseren en maatschappelijke impact vergroten.

Over de campagne

De campagne Geef Gerust is een initiatief van de goededoelensector en is ontwikkeld door de brancheorganisaties Goede Doelen NederlandNederland Filantropieland en het CBF als toezichthouder goede doelen. De campagne is mede gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Click to access the login or register cheese