Home > Nieuws > Oud, nieuw en jong!

Oud, nieuw en jong!

25 mei 2021

Behoud en werving vakantievrijwilligers

Stapje voor stapje beginnen we in Nederland de coronacrisis te boven te komen. Toch hebben we voorlopig nog te maken met allerlei gevolgen. Eén ervan is dat het vrijwilligerswerk in Nederland een enorme knauw heeft gekregen. Immers, de meeste vrijwilligers konden door de beperkende maatregelen en de lock-downs hun werk in het geheel niet uitvoeren. Dit gold ook voor Johanniter vrijwilligers; de vele (zorg)instellingen waar zij actief zijn hielden hun deuren gesloten en de Johanniter vakanties gingen niet door.

Wij zijn daarom ontzettend blij dat het ministerie van VWS aan Johanniter Nederland  een subsidie ter beschikking heeft gesteld om het vrijwilligerswerk weer nieuw leven in te blazen. We kregen deze subsidie samen met negen andere vrijwilligersorganisatie, te weten de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), Nederland Zorgt voor Elkaar (NLZVE), Present Nederland, Vier het Leven, Handjehelpen, TijdVoorActie, Instellingen Psycho Sociale Oncologie (IPSO), Humanitas, Resto van Harte.

Johanniter Nederland gaat deze subsidie inzetten op een project met de werknaam: Oud, nieuw en jong! Het project moet ervoor zorgen dat we voldoende vakantievrijwilligers hebben om de Johanniter vakanties nu en in de toekomst veilig te stellen en op termijn het aanbod uit te breiden. Want door de toenemende vergrijzing zal de vraag naar het type vakanties dat wij aanbieden alleen maar groter worden.

Dankzij de subsidie heeft Johanniter Nederland een projectleider, Marian Dingena, kunnen aanstellen die de komende maanden met het project aan de slag gaat. Om nieuwe vakantievrijwilligers te werven zal onder andere onderzocht worden hoe wij met opleidingsinstituten kunnen samenwerken zodat ook studenten ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt er een app ontwikkeld waarmee bestaande en nieuwe vrijwilligers contact met elkaar kunnen onderhouden en die ook kan ondersteunen bij scholing en instructie van vrijwilligers. We hopen dat we door dit project niet alleen de negatieve gevolgen van corona te boven komen, maar dat we bovendien een sterke nieuwe impuls aan de Johanniter vakanties kunnen geven!

Het betreft een gebundelde subsidieaanvraag (tien leden van NOV) voor organisatie ontwikkeling en herstel van de gevolgen van Covid-19. De subsidie komt vanuit het ministerie van VWS binnen het kader van het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. De aanvraag is ingediend via NOV. NOV is penvoerder, coördinator en verantwoordelijk voor de financiële administratie en centrale verantwoording.

Click to access the login or register cheese