Home > Johanniter Orde > Samenwerking >  Jan’s Dag

 Jan’s Dag

Een onvergetelijk dagje uit

Vanuit de Johanniter Orde in Nederland en de Orde van Malta Associatie Nederland, is in 2014 door jongere- en aspirant-leden gezamenlijk het initiatief genomen om twee keer per jaar een groep kinderen met hun begeleiders, ouders en/of verzorgers die op of onder de armoedegrens leven, op een onvergetelijk dagje uit te trakteren: een ‘Jan’s Dag’!

‘Jan’s Dag’ is als naam gekozen vanwege het gezamenlijk vertrekpunt vanuit de Orden, namelijk Sint Jan (Johannes de Doper). Als voorbeeld en ter inspiratie voor de hulpbehoevenden.

Voornoemde leden zetten hun creativiteit en energie in om een Jan’s Dag tot een groot succes te maken. Het voornaamste doel is dat kinderen met elkaar plezier hebben, hun zorgen daardoor even kunnen vergeten en de aandacht krijgen die ze verdienen. Deze kinderen hebben in het dagelijks leven nauwelijks mogelijkheden om zich te ontplooien in een speelse en vrije sfeer. De Jan’s Dag trekt zich dat aan en faciliteert onder andere een kosteloos dagje uit, omdat kinderen recht hebben op een onbezorgde jeugd.

De samenwerkende orden faciliteren deze dagtrips, maar zij laten de werving en selectie van de kinderen (in de leeftijd circa van zeven tot en met elf jaar) over aan zorginstellingen en hun begeleiders.

De Jan’s dag wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring, bijdragen van maatschappelijk ondernemende bedrijven, instellingen en door particuliere donaties, waaronder die van onze leden. Of een bijdrage vanuit de orden.

Iedere Jan’s Dag wordt weer door een andere commissie van vier tot zes leden voorbereid en uitgevoerd. Steeds wordt een nieuwe activiteit en/of doelgroep met nieuwe sponsoren (voor de dag zelf en voor bijvoorbeeld de inhoud van de Goody Bags) gekozen.

Een overkoepelende commissie coördineert en begeleidt de commissies. Hierdoor wordt de  kennis en ervaring van vorige Jan’s Dagen geborgd en wordt het proces optimaal begeleid.

 

 

Click to access the login or register cheese