Home > Nieuws > Nederland in JOIN bestuur

Nederland in JOIN bestuur

21 mei 2019

Lidwien van der Reep, directeur van Johanniter Nederland, is op 12 mei benoemd tot bestuurslid van Johanniter International. Wij voelen ons vereerd door het vertrouwen dat hiermee in Johanniter Nederland en in Lidwien wordt gesteld.

Johanniter International (JOIN) is een koepelorganisatie van 20 Europese Johanniter organisaties. Er wordt op diverse terreinen samengewerkt. Eens per jaar is er een jaarvergadering die dit jaar van 10 tot 12 mei werd gehouden in Zurich. Er waren 34 afgevaardigden van de verschillende lidlanden aanwezig. Elk land gaf een update van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de diverse JOIN werkgroepen vertelden wat zij gedurende het jaar bereikt hadden. Ook werd uitgebreid gesproken over nieuwe vormen en terreinen voor samenwerking. Uiteraard zorgden ook ‘de wandelgangen’ voor veel plezierige en nuttige contactmomenten.

Bijzonder voor Johanniter Nederland was dat directeur Lidwien van der Reep werd gevraagd om toe te treden tot het bestuur van JOIN. Dit was voor haar een onverwachte ontwikkeling, maar zij heeft volmondig ja gezegd en ze kijkt er naar uit om deze taak te vervullen.

Het nieuwe JOIN-bestuur, van links naar rechts: JOIN voorzitter Johannes Bucher, Mark Broughton, Hubertus von Puttkamer, JOIN vice-voorzitter Christian Velten-Jameson, Lidwien van der Reep.

Click to access the login or register cheese