Home > Nieuws > Wij bereiden ons voor op nieuwe privacywet

Wij bereiden ons voor op nieuwe privacywet

09 januari 2018

Vanaf mei worden de data van EU-burgers beter beschermd en geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Ook Johanniter Nederland heeft hier mee te maken.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming dwingt organisaties meer verantwoordelijkheid te nemen voor de gegevens die ze over burgers opslaan. Doen ze dat niet, dan kunnen ze boetes krijgen tot 20 miljoen euro.

Voor de inwoners van de Europese Unie betekent het dat ze vanaf mei 2018 op elk moment bij elk bedrijf mogen opvragen wat voor gegevens dat bedrijf over ze heeft. Bovendien hebben ze het recht om vergeten te worden. De persoonsgegevens moeten gewist worden als daarom wordt gevraagd.

De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. De AVG dwingt organisaties tot meer actie en maatregelen. Bovendien zullen organisaties continu moeten kunnen aantonen dat ze zich aan de wet houden.

Johanniter Nederland registreert gegevens van onder andere vrijwilligers en vakantiegasten, dus ook wij zullen maatregelen moeten nemen om aan de wet te voldoen. Met de voorbereiding zijn wij al enige tijd bezig. Uiteraard houden wij alle betrokkenen op de hoogte van de eventuele gevolgen hiervan.

Meer informatie over de AVG vindt u hier.

Click to access the login or register cheese