Home > Nieuws > Investeren in lokale vrijwilligersgroepen

Investeren in lokale vrijwilligersgroepen

05 juli 2016

In de zorg wordt tegenwoordig veel gevraagd van vrijwilligers en mantelzorgers. De geldkranen richting de formele zorg worden steeds verder dichtgedraaid. Daarbij worden professionals steeds meer belast met administratieve zaken, waardoor er minder tijd is voor ‘zorgen voor’. Vrijwilligers en mantelzorgers gaan op dit gebied een steeds grotere rol vervullen.

Om de kwaliteit van zorg op peil te houden, is het essentieel dat vrijwilligers en professionals goed met elkaar kunnen samenwerken. Door de decentralisatie van de zorg is het bovendien belangrijk dat lokale partners elkaar weten te vinden.

Om vrijwilligers hierbij te ondersteunen is het programma Vrijwillig dichtbij in het leven geroepen. Het programma heeft als doel om landelijke vrijwilligersorganisaties meer slagkracht te geven om in te spelen op alle veranderingen. Het ministerie van VWS heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Sinds kort weten wij dat Johanniter Nederland deel mag nemen aan het programma met het plan dat wij hebben ingediend.

Met deze subsidie gaan we de komende tweeënhalf jaar lokale Johanniter groepen ondersteunen bij de overgang naar een nieuwe manier van werken. We beginnen met een pilot bij één van de groepen. Daarbij inventariseren we in eerste instantie wat de wensen van de vrijwilligers zijn als het gaat om samenwerking met de zorgprofessionals en lokale partners. Vervolgens onderzoeken wij samen met hen wat er nodig is om dit te realiseren. Dat kunnen uiteenlopende zaken zijn: bijvoorbeeld een training, maar ook een gesprek bij de gemeente of een advies. Johanniter Nederland faciliteert de stappen die nodig zijn en begeleidt de groepen op weg naar het gewenste resultaat.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond dit project.

 

Click to access the login or register cheese