Home > Nieuws > Integriteitsbeleid van Johanniter Nederland

Integriteitsbeleid van Johanniter Nederland

17 september 2020

In de goededoelen-sector, maar ook elders, wordt steeds meer belang gehecht aan een goed integriteitsbeleid en aan gedragscodes. En terecht.

Johanniter Nederland werkte al met een gedragscode voor vakantievrijwilligers. Nu hebben we ook een integriteitsbeleid met gedragscode ontwikkeld voor iederéén de bij de stichting betrokken is. Wij werken immers mét mensen vóór mensen. In deze context is het belangrijk om stil te staan bij integriteit en maatregelen te nemen om integriteitsschendingen te voorkomen.

Integriteit is een breed begrip. Het heeft te maken met vertrouwen, veiligheid, normen en waarden, openheid, samenwerking, voorkomen van belangenverstrengeling en afspraken die je met elkaar maakt.

Integriteit gaat ook over bewustwording. Wat is de impact van jouw gedrag op anderen en vice versa? Hoe ga je daar mee om? Wat is de norm? Wie bepaalt de grenzen? Welke veiligheidsrisico’s zijn er? Wij stimuleren de dialoog hierover om bewustzijn bij bestuur, medewerkers en vrijwilligers te vergroten.

In ons integriteitsbeleid geven we aan wat onze integriteitsrichtlijnen zijn en hoe we dit in processen en afspraken hebben vastgelegd. Het doel is bescherming van persoonlijke, lichamelijke, mentale en financiële integriteit van iedereen die bij onze stichting betrokken is.

Klik hier om ons integriteitsbeleid en de gedragscode te bekijken.

 

Click to access the login or register cheese