Home > Nieuws > Bijeenkomst Johanniter International in Wenen

Bijeenkomst Johanniter International in Wenen

03 april 2018

 

 

Van 21 tot 23 maart nam Johanniter Nederland deel aan een werkgroepvergadering van Johanniter International (JOIN) in Wenen. Vertegenwoordigers van verschillende Johanniter organisaties in Europa waren hierbij aanwezig.

Johanniter International is een netwerk van twintig Johanniter organisaties in Europa en het Midden-Oosten. Binnen JOIN wordt kennis gedeeld en worden krachten gebundeld. Met elkaar kun je meer bereiken! Zo zijn er werkgroepen met specialisten uit verschillende landen die zich verdiepen in een bepaald onderwerp. De meeting in Wenen was van de werkgroep PR & Marketing. Vanuit Johanniter Nederland namen directeur Lidwien van der Reep en de medewerker communicatie deel.

Het bestuur van Johanniter International was gelijktijdig in Wenen voor een eigen vergadering. Op woensdagavond werd er door de twee groepen gezamenlijk gedineerd. Een mooie gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen. Ook de Weense keuken werd goed verkend; op de kaart stonden Wiener schnitzels en andere heerlijke traditionele Oostenrijkse gerechten.

Tijdens de vergaderingen op donderdag en vrijdag kwamen tal van onderwerpen aan bod. Johanniter organisaties in de diverse landen zijn op verschillende terreinen actief. Tijdens een bijeenkomst kunnen nieuwe ideeën voor de eigen organisatie ontstaan en worden mogelijkheden voor samenwerking besproken. Ondanks onderlinge verschillen is het doel van elke Johanniter organisatie: hulp bieden aan mensen die dat om welke reden dan ook nodig hebben.

Bij alle Johanniter organisaties zijn vrijwilligers actief. Een van de onderwerpen tijdens de vergadering was dan ook de JOIN Volunteer Swap. Dit is een internationaal uitwisselingsprogramma voor Johanniter vrijwilligers. Zo hebben vrijwilligers uit het ene land de mogelijkheid een kijkje in de keuken te nemen van een ander land. Nederland biedt buitenlandse vrijwilligers de mogelijkheid om mee te draaien met een Johanniter vakantieweek of om een weekje me te lopen met bij het Diakonaal Aandachtscentrum in Dordrecht. Meer informatie over de Volunteer Swap vindt u hier.

 

 

Click to access the login or register cheese