Home > Orde

Orde

Rijke historie

De Johanniter Orde is een Ridderlijke Orde met een protestants-christelijke grondslag. De Orde is in 1099 door kruisvaarders gesticht als de Ridderlijke Orde van het Hospitaal van Sint Jan en heeft dan ook een rijke historie. Het lidmaatschap is voorbehouden aan diegenen, die tot de Nederlandse adel behoren en voldoen aan de voorwaarden die de Orde aan het lidmaatschap stelt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Orde

F.W.T. Pahud de Mortanges (Fernand)

tel: 070 – 3649922, e-mail: pahud@johanniter.nl.