Home > Wie zijn wij > Medewerkers en bestuur

Medewerkers en bestuur

Wij staan voor u klaar

Lidwien van der Reep – Directeur Johanniter Nederland

Aanspreekpunt voor: alle aan de Johanniter Nederland gerelateerde zaken

 

Katinka Kersting – Medewerker communicatie

Aanspreekpunt voor: Contactblad, website, overige communicatie

Albert Star Busmann – Medewerker vakanties

Aanspreekpunt voor: vakanties, vrijwilligersgroepen

 

Onno van Brussel – Medewerker vakanties

Aanspreekpunt voor: vakanties, office management

Georgea Enthoven – Officemanager

Aanspreekpunt voor: fondsenwerving, financiële administratie

Bestuur Johanniter Nederland

Jhr drs A.J. van Citters RA, Voorzitter

Drs W.P. baron van Lawick van Pabst, Penningmeester

Jhr mr A. van Bunge, Lid

Drs F.C. Daniëls-Barones van Dedem, Lid

Mr C.J.H. baron van Lynden, Lid

Jhr mr J.W.E. Storm van ’s Gravesande, Lid

Jkvr. C.J.E. van Rappard, Lid

W.J. baron van Ittersum, Lid

Mevrouw drs F.D. Graswinckel-de Beaufort, Lid

 

Hoofd- en nevenfuncties bestuursleden

RDO

De Johanniter Orde heeft sinds oudsher nauwe banden met de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO). In 1974 was de RDO betrokken bij de oprichting van een stichting (Johanniter Nederland) waarin het Johanniter vrijwilligerswerk werd ondergebracht. Nog altijd is de RDO vertegenwoordigd in het bestuur van Johanniter Nederland. Daarnaast geeft de RDO jaarlijks een substantiële financiële bijdrage aan de Johanniter vakantieweken.