Home > Wie zijn wij

Wie zijn wij

Voor kwaliteit van leven van kwetsbare mensen

Johanniter Nederland is een organisatie die zich richt op het domein Zorg & Welzijn. Wij werken mét mensen vóór mensen. Onze vrijwilligers zetten zich in voor diegenen die door ziekte, ouderdom, een beperking of sociaal isolement minder vanzelfsprekend kunnen meedoen in de samenleving. Wij nemen praktische drempels weg, zorgen voor plezierige momenten en creëren een breed scala aan ontmoetingen. Hiermee verrijken wij het leven van alle betrokkenen. In onze visie moet hulp geven en hulp ontvangen vanzelfsprekend zijn.

Een groot deel van de circa 4.000 vrijwilligers is actief in de zogenaamde ‘Johanniter groepen’. Dit zijn lokaal georganiseerde vrijwilligersgroepen in onder meer verzorgingshuizen, ziekenhuizen, inloophuizen en hospitia. Daarnaast organiseert Johanniter Nederland vakanties voor mensen die hulp of zorg nodig hebben en hun mantelzorgers. Deze vakanties worden georganiseerd vanuit het kantoor in Den Haag. De uitvoering ligt wederom bij vrijwilligers. Ook initieert Johanniter Nederland projecten, al dan niet van tijdelijke aard, als daar vanuit de samenleving vraag naar is.

Over de hele linie is het ondersteunen van vrijwilligers een belangrijk aandachtsgebied voor Johanniter Nederland. Wij investeren graag in de kennis en kunde van onze vrijwilligers omdat zo de kwaliteit van onze diensten toeneemt. Goed geschoolde en gemotiveerde vrijwilligers zijn essentieel als we ervoor willen zorgen dat kwetsbare mensen in onze samenleving de steun blijven krijgen die zij nodig hebben. Daar zetten wij ons met hart en ziel voor in.

Onder de formele naam Stichting Johanniter Hulpverlening is het de ‘werkmaatschappij’ van de Johanniter Orde in Nederland, en legt als zodanig verantwoordelijkheid af aan het bestuur van de Orde, waarin het vrijwilligerswerk, de ondersteuning en financiering ervan zijn ondergebracht. Er zijn vijf medewerkers in dienst. De stichting heeft een ANBI status en draagt het CBF keurmerk. Johanniter Nederland wordt voornamelijk financieel ondersteund door de Johanniter Orde, de Ridderlijke Duitsche Orde en meerdere vermogensfondsen. Daarnaast zijn veel leden van de Johanniter Orde actief als vrijwilliger bij de stichting.