Home > Donaties

Donaties

Uw steun is onmisbaar

Johanniter Nederland werkt met betrokken mensen die zich inzetten voor anderen zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. Toch is er geld nodig om onze activiteiten uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld omdat vrijwilligers getraind moeten worden om hun werk goed te kunnen doen. Ook de organisatie van vakantieweken kan niet zonder giften van derden. Johanniter Nederland ontvangt geen subsidies van de overheid en is grotendeels afhankelijk van donaties in geld en natura. Uw bijdrage is welkom!