Home > Johanniter Schoolplein > Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Omdat leren leuk moet zijn

In het leven ben je nooit uitgeleerd en dat geldt ook voor vrijwilligerswerk. De vraag is alleen: aan welke kennis of kunde heeft een bepaalde vrijwilligersgroep het meest behoefte? En welke vorm is het meest geschikt om in die behoefte te voorzien? De ene keer is dat een informatiebijeenkomst, de andere keer een online training.

Vraaggericht

Met het Johanniter Schoolplein willen wij aan zoveel mogelijk ontwikkelbehoeften van onze vrijwilligers (en desgewenst de mantelzorgers van de instelling) tegemoet komen. En bij voorkeur op een manier die ontspannen en laagdrempelig is. Dus we denken verder dan informatiebijeenkomsten en trainingen. Educatief theater, workshops, educatieve filmpjes, samenwerking met derden of lokale samenwerking behoren ook tot de mogelijkheden. Hierbij werken wij vraaggericht.

Op maat ontwikkeld

Alle Johanniter groepen kunnen gebruik maken van het Johanniter Schoolplein. Vaak wordt in overleg met de vrijwilligerscoördinator, de vrijwilligersgroep en eventueel de directie bekeken aan welke ondersteuning een groep behoefte heeft. Vervolgens zorgt Johanniter Nederland ervoor dat er een aanbod ontwikkeld wordt dat aansluit bij de vraag van de vrijwilligersgroep, al dan niet in samenwerking met derden. Ook zorgt Johanniter Nederland voor de financiering.

Het kan ook zo zijn dat de vrijwilligerscoördinator al precies weet welke ondersteuning een groep nodig heeft en welke vorm dat moet hebben. Ook dan kan deze ondersteuning vanuit het Johanniter Schoolplein gefaciliteerd en gefinancierd worden.

Bestaand aanbod

Daarnaast kunnen vrijwilligersgroepen gebruik maken van het aanbod dat al voor andere groepen ontwikkeld is. Zo hebben wij educatieve filmpjes gemaakt die naar eigen inzicht en behoefte ingezet mogen worden en kunnen Johanniter vrijwilligers een training volgen van de organisatie Samen Dementie vriendelijk. Dit aanbod zal gaandeweg groeien omdat er voortdurend nieuwe leermiddelen en –activiteiten ontwikkeld worden op aanvraag van Johanniter groepen.

Kortom, het Johanniter Schoolplein biedt voor elk wat wils en is een plek waar plezier en ontwikkeling hand in hand gaan. Via deze website houden wij u op de hoogte van de mogelijkheden en ons aanbod.