Home > Johanniter Schoolplein > Omgaan met dementie

Omgaan met dementie

Begrip, kennis en kunde

Veel Johanniter vrijwilligers komen tijdens hun werk in aanraking met mensen met dementie. Soms kan het lastig zijn om te bepalen hoe je het beste met hen om kunt gaan. Het helpt als je dementie weet te herkennen en leert hoe je iets kunt betekenen voor iemand met dementie. Het Johanniter Schoolplein biedt hiervoor verschillende instrumenten.

Training

Johanniter vrijwilligers hebben de mogelijkheid een training Goed omgaan met dementie te volgen. Deze training wordt verzorgd door Samen Dementievriendelijk. De training duurt 2.5 uur en wordt gegeven door twee opgeleide trainers. Het eerste deel van de training draait om het overdragen van kennis over dementie. Het tweede deel van de training wordt aangepast aan de groep vrijwilligers. Er worden een paar situaties gespeeld door de trainers die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de vrijwilligers.

De training wordt georganiseerd in overleg met de vrijwilligerscoördinator en wordt afgestemd op de groep. Deelname is gratis. Voor meer informatie kunt u contact met Samen Dementievriendelijk via info@samendementievriendelijk.nl. De organisatie biedt op haar site ook een online training aan, direct toegankelijk voor iedereen!

Toolbox

U kunt gratis de Toolbox Betekenisvol Contact downloaden. De Toolbox geeft familie en vrijwilligers heel veel  ideeën en tips over hoe zij zinvol contact kunnen hebben met ouderen met dementie. De toolbox is ontwikkeld door de organisaties Reliëf en Zinnig Zorgen.

Om beroepskrachten in de zorg te leren hoe ze deze Toolbox goed kunnen uitzetten in de organisatie, is er ook een draaiboek voor een training Werken met de Toolbox Betekenisvol Contact. De training bestaat uit twee bijeenkomsten. In de eerste trainingsbijeenkomst ontwikkelen de deelnemers een plan om in de eigen organisatie of afdeling met de Toolbox te gaan werken. In de tweede bijeenkomst – twee maanden later – bespreken ze hoe dit is gegaan en geven elkaar daarbij tips en feedback. Ook het draaiboek is gratis te downloaden.

Filmpjes

Voor het Johanniter Schoolplein zijn diverse filmpjes gemaakt over situaties waar vrijwilligers mee te maken krijgen. De filmpjes Omgaan met dementie en Omgaan met moeilijk gedrag zijn in dit kader vooral interessant.

Theater

In 2017 gaven wij alle Johanniter vrijwilligers de mogelijkheid om de educatieve theatervoorstelling Dag mama te bezoeken. Met deze voorstelling kregen mensen op laagdrempelige wijze meer inzicht in de wereld van iemand met dementie. Als u deze voorstelling nog niet gezien heeft, raden wij u aan dat alsnog te doen!

Boek

Een heel mooie aanvulling op deze voorstelling is het boek Jij bent toch mijn dochter, geschreven door een van de makers van de theatervoorstelling.