Home > Johanniter Schoolplein

Johanniter Schoolplein

Mensenwerk = klassewerk

Johanniter vrijwilligers zijn in zeer uiteenlopende instellingen actief, waardoor ook hun taken en de omgeving waarin zij werken zeer uiteen lopen. Daarom biedt Johanniter Nederland geen standaard trainingsmodules aan. In plaats daarvan hebben wij het Johanniter Schoolplein. Dit is een vraaggestuurde leeromgeving met een breed scala aan ondersteunende activiteiten en middelen.

We hebben voor deze naam gekozen omdat het Johanniter Schoolplein een ‘plek’ is waar van alles gebeurt, net als op een echt schoolplein. Ontmoeten, plezier en ontspanning staan bij het Johanniter Schoolplein voorop, vooral omdat leren ook leuk moet zijn.