Home > Wie zijn wij > Medewerkers en bestuur

Medewerkers en bestuur

Wij staan voor u klaar

Lidwien van der Reep – Directeur Johanniter Nederland

Aanspreekpunt voor: alle aan de Johanniter Nederland gerelateerde zaken

lvanderreep@johanniter.nl

Albert Star Busmann – Medewerker vakanties

Aanspreekpunt voor: vakantieweken

starbusmann@johanniter.nl

Georgea Enthoven – Officemanager

Aanspreekpunt voor: kantoorzaken, vrijwilligersgroepen

enthoven@johanniter.nl

Katinka Kersting – Medewerker communicatie

Aanspreekpunt voor: Contactblad, website, overige communicatie

kersting@johanniter.nl

Christiaan M.E. van Nispen tot Sevenaer – Algemeen secretaris Johanniter Orde

Aanspreekpunt voor: alle aan de Johanniter Orde gerelateerde zaken

vannispen@johanniter.nl

 

Bestuur Johanniter Nederland

Jhr drs A.J. van Citters RA, Voorzitter

Drs W.P. baron van Lawick van Pabst, Penningmeester

Jhr mr A. van Bunge, Lid

Mr C.J.H. baron van Lynden, Lid

Jhr mr J.W.E. Storm van ’s Gravesande, Lid

Jkvr. C.J.E. van Rappard, Lid

Jhr C.L. van Beijma thoe Kingma, Lid

Mevrouw drs F.D. Graswinckel-de Beaufort, Lid

 

Hoofd- en nevenfuncties bestuursleden