Home > Vrijwilligers > Ondersteuning

Ondersteuning

Vrijwilligers zijn goud waard

Vrijwilligers zijn het hart van onze organisatie. Wij willen dat zij hun werk goed en met plezier doen. Daarom hechten we veel belang aan het instrueren, informeren, motiveren en belonen van dit brede scala aan mensen. Het delen van kennis en het vergroten van deskundigheid staan daarbij centraal. We geven instructiedagen en trainingen, alle vrijwilligers ontvangen drie keer per jaar ons magazine en we organiseren inspirerende bijeenkomsten. Uiteraard staan wij ook open voor wat vrijwilligers en de mensen voor wie zij zich inzetten óns te leren hebben. Door het uitwisselen van kennis en ervaring, bundelen we onze krachten en kunnen we met elkaar meer betekenen.