Home > Projecten > Johanniter Academie

Johanniter Academie

Ondersteuning op maat

Met de nieuwe Wmo, het langer thuis wonen van ouderen en een veranderende groep cliënten binnen de instellingen waaraan wij zijn verbonden, worden vrijwilligers geconfronteerd met een veranderende zorgvraag. Ook de grenzen tussen formele en informele zorg zijn aan het verschuiven. Hoe kunnen vrijwilligers zich voegen naar de nieuwe situatie en tegelijkertijd het ‘extra’ dat vrijwilligerswerk brengt, bewaken?

Het doel van de Johanniter Academie is om de vrijwilligers bij deze veranderingen te ondersteunen en te bekrachtigen, zonder dat hun unieke rol in de knel komt. Ook de overheid erkent de dreigende knelpunten. Daarom stelt zij gedurende drie jaar subsidie beschikbaar vanuit het programma Vrijwillig Dichtbij aan veertien landelijke vrijwilligersorganisaties, zodat zij meer slagkracht hebben om lokaal in te spelen op de wijzigende zorg- en welzijnsuitvoering. Johanniter Nederland zet deze subsidie in om de Johanniter Academie vorm en inhoud te geven.

De eerste stap is het besef te doen toenemen van die veranderingen. Wat betekenen cliënten met zwaardere indicatie voor de activiteitenbegeleiding, de dagopvang, het koken en eten, het vervoer? Best een uitdaging, want vele vrijwilligers leveren al jarenlang hun bijdrage en hebben vaak ook al meerdere veranderingen bij de diverse instellingen meegemaakt. Wij zullen vraaggericht en op maat ondersteuning aanbieden. Dat doen we in de vorm van trainingen en competentieontwikkeling, maar ook door speciaal dementietheater aan te bieden.