Home > Johanniter Schoolplein > Ontmoeten, plezier en ontspanning

Ontmoeten, plezier en ontspanning

Omdat leren leuk moet zijn

Johanniter Nederland zet zich in voor een optimale kwaliteit van leven van kwetsbare mensen in de samenleving. Vrijwilligers bieden hierbij een belangrijke meerwaarde. Daarom vinden wij het essentieel dat vrijwilligers hun werk goed en met plezier kunnen doen, zeker nu er zoveel verandert op het gebied van zorg en welzijn. Hierbij willen wij graag ondersteunen. Het geheel van onze ondersteunende activiteiten noemen we het Johanniter Schoolplein.

We hebben voor deze naam gekozen omdat het Johanniter Schoolplein een ‘plek’ waar van alles gebeurt, net als op een echt schoolplein. Ontmoeten, plezier en ontspanning staan bij het Johanniter Schoolplein voorop, vooral omdat leren ook leuk moet zijn.

Hoe werkt het? In overleg met de vrijwilligerscoördinator, de vrijwilligersgroep en eventueel de directie wordt bekeken aan welke ondersteuning een groep behoefte heeft. Dit kan allerlei verschillende vormen aannemen. Denk aan informatiebijeenkomsten, trainingen op maat, educatief theater, workshops, online trainingen, educatieve filmpjes, samenwerking met derden of lokale samenwerking.

Vrijwilligersgroepen kunnen gebruik van het aanbod dat er al is, maar er zullen ook voortdurend nieuwe activiteiten en middelen bij komen, afgestemd op de behoefte van een specifieke groep. Kortom, het Johanniter Schoolplein biedt voor elk wat wils en is een plek waar plezier en ontwikkeling hand in hand gaan.