Home > Johanniter Orde > Historie

Historie

Warm hart voor vakantieweken

Historie

Voor de oorsprong van de Johanniter Orde moeten we bijna duizend jaar terug in de geschiedenis. In de 11e eeuw, was het Midden-Oosten al een onrustige regio. Ondanks dat veel gebieden rond de Middellandse Zee in de loop van de 7e eeuw voor de christenen verloren waren gegaan bleven de  Europese landen de  kerk eeuwenlang pogingen ondernemen om het heilige land te heroveren. Niet alleen uit religieuze overwegingen, maar ook om de handel met het Midden-Oosten te laten opleven.

Deze ontwikkelingen leidden uiteindelijk tot de grote kruistochten die aan het eind van de 11e eeuw op gang kwamen. Maar ook daarvoor al trokken regelmatig pelgrims vanuit Europa naar het oosten om de Bijbelse plaatsen en met name de stad Jeruzalem te bezoeken.

Omdat zij onderweg nogal wat te verduren kregen, werden er al snel hospitalen opgericht door en voor christenen. In 1048 stichtte een groep kooplieden uit het Italiaanse Amalfi een hospitaal in Jeruzalem. Dit Hospitaal van Sint Jan betekende het begin van een broederschap die zich door de eeuwen heen zou blijven bezighouden met het helpen van zieke en andere hulpbehoevende medemensen.

Godfried IV van Bouillon veroverde in 1099 Jeruzalem en bracht en passant een bezoek aan het Hospitaal van Sint Jan. Godfried was onder de indruk en richtte een broederschap op met als doel zorg en ondersteuning van zieken en hulpbehoevenden. Vanaf dat moment sloten veel kruisridders zich aan bij de broederschap. Paus Paschallis II erkende de broederschap op 15 februari 1113 als ridderlijke en religieuze Orde.

Nadat de christenen definitief uit het heilige land verdreven waren, kwam de Orde via veel omzwervingen uiteindelijk op Malta terecht en verspreidde zich ook over Europa.

Toen in de 16e eeuw de Reformatie over Noordwest Europa trok, werd ook de Orde verdeeld in twee stromingen. De protestanten in Noord Duitsland, behorend tot de Balije van Brandenburg richtten de Johanniter Orde op. De Balije Utrecht, hoewel formeel vallend onder de Soevereine Orde van Malta, werd in Nederland opgeheven. In de negentiende eeuw sloten een aantal edelen zich aan bij Balije van Brandenburg en in 1909 leidde dit tot de heroprichting van de Johanniter Orde in Nederland door Prins Hendrik

Het Johanniter Kruis is al eeuwenlang het symbool van de Johanniter Orde. De acht punten van het kruis symboliseren de acht zaligsprekingen in de Bergrede (Mattheüs: 5).

Het werk van Johanniter Orde

Het doel van de Orde is het helpen van mensen die het in onze samenleving op welke manier dan ook moeilijk hebben, zonder aanzien des persoons. Dat kunnen bejaarden of zieken zijn, maar ook dak- en thuislozen, verslaafden of mensen die door een andere oorzaak ondersteuning nodig hebben.

De Johanniter Orde is een organisatie met een eigentijdse manier van werken. Pragmatisch, doelgericht en zonder mensen uit te sluiten. De Johanniter Orde is als mantelorganisatie met name initiërend op bestuurlijk niveau actief in een groot aantal (andere) instellingen. Uiteraard kijken we daarbij zorgvuldig naar het karakter en de manier van werken van de betreffende organisaties.

De Johanniter Orde heeft de uitvoering van de hulpverlening ondergebracht in de Stichting Johanniter Nederland.