Home > Johanniter Orde > Het Kapittel

Het Kapittel

Het Kapittel

Het bestuursorgaan binnen de Johanniter Orde is het Kapittel, dat bestaat uit:

Coadjutor – Jhr drs A.J. van Citters (Aernout)

Leidt bijeenkomsten in Ordeverband; vertegenwoordigt de Orde in nationaal en internationaal samenwerkingsverband

Werkmeester – Jhr mr J.W.E. Storm van ’s Gravesande (Jan Willem)

Verantwoordelijk voor begeleiding als mede het initiëren van het werk en nieuwe projecten; legt en onderhoudt contacten met de Johanniter instellingen

2e Kapitteldame - Jkvr. C.J.E. van Rappard (Carine)

Verantwoordelijk voor het kantoor en voor de Johanniter groepen

Kanselier – Jhr mr A. van Bunge (Aram)

Verantwoordelijk voor de gang van zaken in de Kanselarij, voor publicaties en correspondentie in Ordeverband

Schatmeester – Drs W.P. baron van Lawick van Pabst (Willem)

Verantwoordelijk voor het financiële beleid van de Orde, waaronder begrepen het beleggingsbeleid, het opstellen van de jaarrekening als mede de begroting

Kapittelridder – Jhr C.L. van Beijma thoe Kingma (Coert)

Verantwoordelijk voor communicatie en voor de organisatie van bijeenkomsten in Orde – en vrijwilligersverband

1e Kapitteldame – Mevrouw drs F.D. de Beaufort (Fleur)

Verantwoordelijk voor de Johanniter vakantieweken