Home > Orde > Bestuur

Bestuur

Het Kapittel

Het bestuursorgaan binnen de Johanniter Orde is het Kapittel, dat bestaat uit:

Coadjutor – Jhr drs A.J. van Citters (Aernout)

Leidt bijeenkomsten in Ordeverband; vertegenwoordigt de Orde in nationaal en internationaal samenwerkingsverband

Werkmeester – Jhr mr J.W.E. Storm van ’s Gravesande (Jan Willem)

Verantwoordelijk voor begeleiding als mede het initiëren van het werk en nieuwe projecten; legt en onderhoudt contacten met de Johanniter instellingen

Werkmeesteres – Mevrouw mr G.J.J.A. van Haeften (Dieneke)

Verantwoordelijk voor het kantoor en voor de Johanniter groepen

Kanselier – Jhr E.R. Sickinghe (Eilko)

Verantwoordelijk voor de gang van zaken in de Kanselarij, voor publicaties en correspondentie in Ordeverband

Schatmeester – Drs W.P. Baron van Lawick van Pabst (Willem)

Verantwoordelijk voor het financiële beleid van de Orde, waaronder begrepen het beleggingsbeleid, het opstellen van de jaarrekening als mede de begroting

Eerste Kapitteldame – Drs D. Barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (Daphne)

Verantwoordelijk voor de organisatie van bijeenkomsten in Orde – en vrijwilligersverband en communicatie

Tweede Kapitteldame – Mevrouw A.E.P.M. Melissant – van de Poll (Anna)

Als voorzitter van de Commissie Vakantieweken verantwoordelijk voor de organisatie van de Vakantieweken

Kapittelridder – Jhr C.L. van Beijma thoe Kingma (Coert)

Verantwoordelijk voor de ledenwerving, het begeleiden en stimuleren van (nieuwe) Ordeleden bij activiteiten